No comments yet

Pazartesi Etkinliği-9 Mart

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği
Pazartesi Etkinliği
9 Mart Pazartesi
Bir İnsan Hakkı Olarak Su ve Alternatif Su Forumu
Gola’da bu Pazartesi  Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Su Forumu öncesi su sorunlarını gündeme getirip bu çerçevede Alternatif Su Forumunu konuşacağız. Konuklarımız “suyun ihtiyaçtan çok bir insan hakkı olduğunu” savunan Alternatif Su Forumunu düzenleyicilerinden olan Küresel Eylem GrubundanErkin Erdoğan ve Gökşen Şahin, Dünya Su Forumunun yapısını, su politikalarını ve Alternatif Su Forumunun amaçladıklarını aktaracaklar.
Gola Derneği olarak Karadeniz’de tehdid oluşturan Hidroelektrik Santrallere ilişkin su politikaları vesilesiyle de bu konuya duyarlılığı arttırmayı umuyor ve herkesi bu etkinliğe bekliyoruz!
5. Dünya Su Forumu- (16-22 Mart)
“Dünya Su Konseyinin düzenlediği Dünya Su Forumlarının beşincisi, İstanbul’da dünya su politikalarını tartışmak üzere bir araya geliyor. Devlet yönetimlerinin ve özel şirketlerin domine ettiği forumda bugüne kadar ‘su’ sorununu yaratanlar konunun ‘çözümlerini’ arayacak. Bugüne kadar sosyal hareketleri dışlayarak alternatif forum süreçlerini doğuran bu kapalı ‘forum’un önemli gündemlerinden biri, Türkiye’deki su kaynaklarının ve baraj vb. yatırımların özelleştirme sürecine açılması.”
Alternatif Su Forumu – (20-21-22 Mart )
“ Bizler çok farklı bakış açılarından su konusunda mücadele eden kurum, kuruluş, STK, parti ve bireylerler olarak bunu kabul etmiyoruz ve Bilgi Universitesi Santralistanbul kampüsünde bir Alternatif Su Forumu düzenliyoruz.
Latin Amerika’dan, Afrika’ya, Uzak Asya’dan, Avrupa’ya kadar dünyanın her tarafında su konusunda mücadele eden hareketler ve bu konuyla ilgili araştırma yapan öğretim görevlilerinden, suyu anayasal bir hak olarak gören siyasetçilere kadar çok geniş bir çevre, 3 gün boyunca SU konuşuyoruz.
Bizler inanıyoruz ki, su dünyadaki bütün insanların ortak kamusal mülkiyetidir. Kim olursa olsun suyu özel mülkiyet olarak görüp kullanamaz.
Su kaynakların yönetimi ve kullanımı, en az ekonomik ihtiyaçlar kadar, toplumsal eşitlik ile ekolojik/çevresel ihtiyaçları gözeterek uzun vadeli (sürdürebilir) şekilde planlanıp uygulanmalı. Su kaynakları ile alınacak kararlar toplumun en geniş kesimi tarafından demokratik yönteme dayanarak alınmalı, yerel ve bölgesel düzeydeki topluluklar ve insanlar bu sürece aktif şekilde dahil edilmeli.”
Saat: 19.00- 21.00
Yer: GOLA KÜLTÜR SANAT VE EKOLOJİ DERNEĞİ
Adres: Şehit Muhtar Mah. Bekar Sok. No: 20 Kat: 2 Daire: 6 BEYOĞLU / İST
( İstiklal Caddesine meydandan girişte sağdan ikinci sokak)
Yer olarak sınırlı olan mekanımızda sıkıntı yaşamamanız için rezervasyon yaptırmanız rica olunur!
Tel: 0212 293 19 94
       0538 921 10 96
          www.golader.org / www.yaylafest.org

Post a comment